ایران پارس ویدیو

نجات یک پلنگ از چاه سی متری

https://s4.mihanvideo.com/user_contents/videos/dgeyJCoWV8MWi3SQZ72J.mp4,

یک پلنگ که در روستای یاداووادی در ایالت مهاراشترای هند به داخل چاهی سی متری افتاده بود، توسط اهالی روستا نجات داده شد. اهالی روستا در ابتدا یک نردبان را با طناب به داخل چاه فرستادند تا پلنگ بتواند بر روی آن بایستد سپس یک قفس را با طناب به داخل چاه فرستادند تا این حیوان درنده به داخل آن برود سپس قفس را از داخل چاه خارج کردند.

دانلود با لینک مستقیم

نجات یک پلنگ از چاه سی متری

یک پلنگ که در روستای یاداووادی در ایالت مهاراشترای هند به داخل چاهی سی متری افتاده بود، توسط اهالی روستا نجات داده شد.

اهالی روستا در ابتدا یک نردبان را با طناب به داخل چاه فرستادند تا پلنگ بتواند بر روی آن بایستد سپس یک قفس را با طناب به داخل چاه فرستادند تا این حیوان درنده به داخل آن برود سپس قفس را از داخل چاه خارج کردند.

  • یکشنبه 15 مهر 1397
  • خبری ,
.