ایران پارس ویدیو

نابودی نقاشی در حراجی که بیش از یک میلیون پوند فروخته شد بود

https://s4.mihanvideo.com/user_contents/videos/QdrgYPUcDuwkohvUmGzh.mp4,

بنکسی، از نامدارترین هنرمندان خیابانی، ویدیویی منتشر کرده که نشان می دهد او چگونه کاغذخردکنی را در داخل قاب یکی از نقاشی هایش به طور مخفیانه نصب کرده بود این نقاشی در حراجی به بیش از یک میلیون پوند فروخته شد و لحظاتی پس از فروخته شدن قاب نیمی از آن را در مقابل چشمان حاضران رشته رشته کرد بنکسی با انتشار این ویدیو در اینستاگرامش نوشته است: "تمایل به نابودی هم تمایلی خلاقانه است. - پیکاسو."

دانلود با لینک مستقیم

نابودی نقاشی در حراجی که بیش از یک میلیون پوند فروخته شد بود

بنکسی، از نامدارترین هنرمندان خیابانی، ویدیویی منتشر کرده که نشان می دهد او چگونه کاغذخردکنی را در داخل قاب یکی از نقاشی هایش به طور مخفیانه نصب کرده بود این نقاشی در حراجی به بیش از یک میلیون پوند فروخته شد و لحظاتی پس از فروخته شدن قاب نیمی از آن را در مقابل چشمان حاضران رشته رشته کرد بنکسی با انتشار این ویدیو در اینستاگرامش نوشته است: "تمایل به نابودی هم تمایلی خلاقانه است. - پیکاسو."
  • دوشنبه 16 مهر 1397
  • خبری ,
.