ایران پارس ویدیو

بدشانس‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال!

https://s4.mihanvideo.com/user_contents/videos/DUEtqzsdjLu7V7yS0CtT.mp4,

در این ویدئو موقعیت‌هایی را در دنیای فوتبال می‌بینید که ناباورانه به گل تبدیل نشده‌اند.

دانلود با لینک مستقیم

بدشانس‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال!

در این ویدئو موقعیت‌هایی را در دنیای فوتبال می‌بینید که ناباورانه به گل تبدیل نشده‌اند.

.