ایران پارس ویدیو

آموزش ساخت موشک کاغذی حرفه ای

https://s4.mihanvideo.com/user_contents/videos/h94WcT47ysx39ufMVFy0.mp4,

چگونه یک موشک ( جت ) با استفاده از کاغذ بسازیم

دانلود با لینک مستقیم

آموزش ساخت موشک کاغذی حرفه ای

چگونه یک موشک ( جت ) با استفاده از کاغذ بسازیم

.